• TJÄNSTER


     

Projektledning – vår kärnverksamhet


Akuro erbjuder komplett styrning och ledning av bygg- och fastighetsprojekt i alla skeden av processen från tidig idé via program, kalkyl och projektering till genomförande och avslut. Vi erbjuder en bred kompetens och har en lång erfarenhet av projektledning. Vi lägger stor vikt vid att styra projektet mot satta mål genom helhetsperspektiv och lösningsorienterat synsätt. Projektteamets insatser leds för att skapa maximalt mervärde för projektet och våra kunder.

 

Projekteringsledning - projektet tar form


De val som görs under projekteringen är avgörande för hur väl slutprodukten svarar mot satta mål. Samordning och styrning av alla ingående delar är nyckeln till ett framgångsrikt projekt. Kloka beslut och samverkan mellan teknik och arkitektur ökar byggnadernas användbarhet och därmed livslängd. Under projekteringen är möjligheten att påverka balansen mellan investerings- och driftskostnader som störst.

 

Byggledning – teori blir verklighet


Byggledningens uppdrag är att leda, kontrollera och samordna genomförandet av projektet under produktionstiden. 

Akuro tillvaratar och bevakar kundens intressen inom ramen för ingångna avtal genom noggrann uppföljning av tidsplaner, kvalitet och ekonomi.

 

Fastighetsutveckling - från idé till lönsamhet


Fastighetsutveckling börjar med idén om en affär. Vi drivs av att utveckla goda projektidéer i nära samarbete med våra kunder. Genom kreativitet, god analys och fokus på affärsnyttan läggs grunden för lönsamma fastighetsinvesteringar.

Vårt mål är att utveckla varje outnyttjad kvadratmeter till något bättre.

 

Kontrollansvar PBL - säkerställer samhällskraven


Kontrollansvarig PBL (KA) säkerställer att de krav som samhället ställer vid byggnation uppfylls.

KA bistår aktivt byggherren under byggprocessens olika skeden med rådgivning, myndighetskontakter samt planering & kontroll på själva arbetsplatsen. KA är en självständig länk mellan byggherre, myndigheter och övriga aktörer genom hela projektet.

Akuro har ett flertal certifierade kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen (PBL). 

 

Flyttprojektledning - nyckelfärdigt


Från slutbesiktning av byggprojektet till att en verksamhet kan ta sina lokaler i bruk kvarstår en hel del arbete.

Verksamheten har oftast fullt upp med sina dagliga arbetsuppgifter och det kan vara svårt att frigöra tid att också planera och genomföra flytten till nya lokaler. Akuro erbjuder projektledning av alla de aktiviteter som ingår i en omflyttning så som:

  • samordning av verksamhetens installationer som skalskydd, passerkontroll, data och telefoni.
  • information och instruktioner till personalen
  • beställning och styrning av flyttfirma
  • leveranser av möbler och övrig inredning


Verksamheten kan istället fokusera på sin kärnverksamhet och därmed minimera tiden för driftsstörning i samband med flytten.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.