•  
    Välkommen till
    Logo

Framgångsrik projektledning kräver förståelse för helheten och slutmålet, det ställer krav på vår förmåga att planera framåt, ställa rätt frågor och inte minst på att kommunicera och entusiasmera.

Akuro arbetar tillsammans med fastighetsägare, hyresgäster, projektörer och entreprenörer för att på ett kreativt sätt skapa framgångsrika projekt.

Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sätts samman för att på bästa sätt komma våra kunder till godo i projekten.

En ny del av Akuro

Emma Kalmner har nu börjat och vi säger varmt välkommen till oss. Kärnan i Akuro är människorna och allas bidrag till en unik blandning av personligheter, kompetenser och erfarenheter. Emma kommer med sin person och bakrund som konstruktör och nu senast entreprenadingenjör bidra till Akuros positiva utveckling på ett strålande sätt.

Vill du lära känna en ny del av Akuro så kontakta Emma så får du veta mer.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.