• PROJEKT


     

Brf Viva —    Nyproduktion bostäder

Brf Viva är ett nytt bostadsprojekt på Guldheden utvecklat av Riksbyggen. Projektet har stort fokus på energiförbrukning och hushållning med resurser. Kvarteret är tänkt att bli ett plusenergikvarter vilket innebär att det producerar mer energi än det förbrukar. Projektet är utvecklat i samarbete med Chalmers, Volvo och Göteborg Energi.

 

Projektet består av 132 lägenheter fördelat på sex huskroppar med lägenhetsstorlekar mellan 1-5 rok. Inflyttning sker i tre etapper och sista etappen beräknas vara klar våren 2019. På uppdrag av Riksbyggen sköter Akuro byggledningen av projektet.

Lindome Församlings Centrum —    Renovering av församlingslokal

På uppdrag av Lindome Församling, Svenska Kyrkan arbetar Akuro med en spännande totalrenovering av Lindome Församlings Centrum. Huset är ca 1200 kvm och byggdes 1974. Generellt sett flirtar materialval och inredning med 70-talet för att knyta an till fastighetens historia. I samband med ombyggnation går verksamheten över till ett aktivitetsbaserat arbetssätt och det skapas nya anpassade utrymmen för allmänheten i den centrala delen av huset medans kontor för personal byggs i en annan del. Lindome Församling har ett flertal olika verksamhetsområden som det nya församlingscentrumet kommer tillgodose såsom barnverksamhet, konfirmandverksamhet, sopplunch m.m. Entreprenaden utförs i samverkan med RO-Gruppen som är totalentreprenör. Mycket fokus läggs på att ha ett nära samarbete mellan alla inblandade parter i projektet. Akuro jobbar med projektledning, byggledning och kontrollansvar enligt PBL samt flyttprojektledning. Projektet pågår till december 2017.

Platinan —    Nytt kvarter vid Älvstranden

Kvarteret Platinan kommer att omfatta 60 000 kvm kontor, hotell och butiker och blir en öppen och välkomnande plats som bidrar till sin omgivning dygnet runt. Det blir en arkitektur utöver det vanliga, med stora glaskuber som klättrar på varandra och vertikala parker längs fasaden. Den transparanta arkitekturen kommer att bidra till liv och rörelse, som känns både i och utanför byggnaden, och så klart, en fastighet med högsta möjliga fokus på hållbarhet. 

Platinan är Vasakronans första bidrag till vision Älvstaden, och det första huset inom Nya Centralenområdet som utvecklas för att bidra till ett öppet och vattennära Göteborg för alla. Vision Älvstaden är Nordens största stadsutvecklingsprojekt och innebär att centrala Göteborg skall bli dubbelt så stor längst båda sidorna av älven. Målet är att skapa 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser. Sedan hösten 2016 pågår rivningsarbete av befintlig byggnad. Byggnationen av det nya kvareret beräknas starta våren 2017 och färdigställas 2023.

Winger Hotel —    hotell, bagagekällare och tillbyggnad terminal

På Landvetter Flygplats planeras hotell, bagagekällare och en tillbyggnad av terminalen som i framtiden bland annat skall inrymma en ny säkerhetskontroll. Hotellet består av 200 rum och blir sju våningar högt. Entré, matsal/restaurang och publika ytor ryms i markplanet som integreras med den framtida ankomsthallen och entrén. I byggnaden planeras också för konferensanläggning och gym/relaxavdelning. I nära anslutning till hotellet förbereds även för uppgången till den planerade järnvägsstationen. Under året kommer en samverkansentreprenad handlas upp och projekten skall vara färdigställda 2019/2020.

Pallas —    Köpcenter, P-hus och lägenheter

Pallashuset i Borås totalrenoveras och får en rejäl ansiktslyftning.
Fastighetsägarna heter Järngrinden och Cernera och sitter lokalt i Borås.
Pallas består av en kommersiell del med butiker & kontor däribland H&M, Åhlens och Cervera,
Q-park hyr 3 våningar P-hus samt nya bostäder byggs på taket.
Akuro håller i projekt– och byggledningen för den kommersiella delen.
Totalentreprenör är BRA Bygg och projektet färdigställs under 2017.

Jungmansgatan —    Nya lägenheter för Ivar Kjellberg

På Jungmansgatan pågår ett omfattande ROT-projekt för Ivar Kjellberg Fastighets AB. Projektet skall bygga på fastigheten med två våningar och på detta vis skapa 32 st nya lägenheter samt renovera de 92 st befintliga lägenheterna med kvarboende. Projektets entreprenadform är totalentreprenad i samverkan och beräknas vara färdigt under 2018.

 

Heinövallen —    60 nya hyresrätter på Hönö

Mitt på Hönö bygger Öckerö Bostads AB, ÖBO, 60 st nya efterlängtade hyresrätter. Den fd anrika fotbollsplanen Heinövallen har framgångsrikt omvandlats till bostadsområde med en blandad bebyggelse. Granne med Bovierans 48 bostadsrätter och kommande nya villor uppförs tre punkthus med en bra blandning av 1:or – 4:or. Entreprenaden genomförs av totalentreprenören RA-bygg. Inflyttning kommer att ske under hösten 2017. I projektet ansvarar Akuro för projektledning, byggledning och kontrollansvar PBL.

Närhälsan —    Öckerö

Öckerö Fastighets AB bygger nya möjligheter för Närhälsan i Öckerö kommun. I den nya byggnaden kommer Närhälsan att få fullt anpassade lokaler inom vårdcentral, rehabilitering, ungdomsmottagning, barnavårdscentral, barn- och ungdomsmedicin mm. Byggnaden som är på 1550m2 BTA kommer att uppfylla miljöbyggnad silver. Inflyttning sker hösten 2017.
I nära samarbete med Öckerö Fastighets AB ansvarar Akuro för projektledning, byggledning och kontrollansvar PBL.

Kvillebäcken —    Hisingen

I Kvillebäcken på centrala Hisingen skapas en ny stadsdel innehållande bostäder, butiker och service.

Hela arbetet med Kvillebäcken präglas av högt ställda miljöambitioner och byggnationen utförs enligt Göteborgs Stads program för miljöanpassat byggande. Byggnaderna kommer också certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, nivå silver.

Akuro har arbetat med bygg- och projektledning för Ivar Kjellberg Fastighets AB vid uppförandet av 212 lägenheter, 3 lokaler samt en förskola fördelade på åtta huskroppar i två kvarter. Första inflytt var i februari 2016 och hela projektet var färdigställt under december 2016.

Aurora —    Lindholmen

På uppdrag av Eklandia Fastighets AB har Akuro varit med och byggt ett modernt och flexibelt kontorshus på Lindholmen. Akuro ansvarade för projekterings-, projekt- och byggledning.

Landvetter Airport —    Utrikes avgångshall

Transithallen på Landvetter flygplats har genomgått en omfattande förvandling och är numera av internationell klass. Butiks- och restaurangytorna har ökat med ca 1000 m2 och har fått helt ny layout och design. Akuro ansvarade för projekterings-, projekt- och byggledning.

Mango —    Butiksombyggnad

Mangobutiken i Arkaden genomgick en total ombyggnad och slog upp portarna sommaren 2015. Akuro ansvarade för projekt- och byggledning på uppdrag av Vasakronan.

Pellerins —    Olskroken

I den gamla margarinfabriken, som idag innehåller kontor, byggdes en del av bottenvåningen om för att skapa ett nytt garage med 37 p-platser. Akuro ansvarade för projekt- och byggledning på uppdrag av Eklandia Fastighets AB.

Nordea —    Huvudkontor Östra Hamngatan

Som ett led i Nordeas interna projekt Productive Premises utförde Akuro utredning och program för Nordeas huvudkontor på Östra Hamngatan 16. Programmet ledde till en ombyggnad och anpassning av alla Nordeas ytor inom huset i samverkan med fastighetsägaren Eklandia. Akuro ansvarade för samordning av aktiviteter under projekttiden.

WayCup —    Järntorget

På Järntorget byggdes ett nyskapande café med tydligt miljötänk i lokaler som tidigare inrymt såväl bankkontor som möbelgalleri. Ledordet i skapandet av den nya lokalen var up-cycling och hela interiören var gjord av återvunnet material. Tillsammans med Eklandia Fastighets AB och i nära samarbete med WayCup arbetade Akuro med projekt- och byggledning.

Nordstan —    Centrum

Ett antal omfattande ombyggnationer har utförts i fastighet Nordstan 22:15 för fastighetsägaren Vasakronan. Hyresgästanpassningar för butiker såsom Stadium, BR-leksaker, Vero Moda, Desigual, El-giganten och Akademibokhandeln samt ombyggnad av kontor i samma fastighet har även medfört arbeten med innergårdar, fasader och trapphus. Omfattande avloppsrenoveringar och ett helt nytt fläktrum har också varit projekt som gjorts i fastigheten som totalt består av 27 000 m2. Akuro ansvarade för projekterings-, projekt- och byggledning.

Landvetter Airport —    Flygeln

Projektet omfattade en total omvandling av kontorspaviljonger till en enhetlig byggnad där Swedavias administrativa funktioner samlades. Ombyggnaden innefattade såväl total yttre som inre upprustning. Flygeln innehåller ca 100 cellkontor, konferensavdelning och personalmatsal. Akuro ansvarade för projekterings-, projekt- och byggledning samt personalens omflyttningar.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.