Engagerade

Tillgängliga

Professionella

Kompetenta

Synliga

Kostnadsmedvetna

Akuro har fått en ny medarbetare. Läs mer »
Vi behöver fler kompetenta projektledare hos oss. Läs mer »
Samtliga nyheter »
Se Alla Våra Nyheter »

Välkommen till Akuro

Framgångsrik projektledning kräver förståelse för helheten och slutmålet, det ställer krav på vår förmåga att planera framåt, ställa rätt frågor och inte minst på att kommunicera och entusiasmera.

Akuro arbetar tillsammans med fastighetsägare, hyresgäster, projektörer och entreprenörer för att på ett kreativt sätt skapa framgångsrika projekt.

Medarbetarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara och sätts samman för att på bästa sätt komma våra kunder till godo i projekten.

Vi förstärker och kompletterar er organisation inom:

   

 


Akuro KB - Kaserntorget 5 - 411 18 Göteborg